Sider

tirsdag 10. mai 2011

Blomstersmykke 9 og 10 mai

Vi fikk i oppgave at vi skulle få laga blomstersmykke eller læra korleis vi syr rose. Eg valte å sy rosa siden eg alltid har hatt lyst å prøva og læra korleis eg skulle sy ei rosa.

Liten brudepike bukett :)

tirsdag 3. mai 2011

Brudearbeid 2-3. mai

Vi skulle arbeida med brudearbeid desse dagene. Og oppgaven var å laga "hovudsmykke" til bruden.
Kompetansemåla eg har jobba med er:
- lage og bruke arbeidsteikningar, skisser og annan visuell informasjon
- planleggje, gjennomføre og vurdere eige arbeid med blomsterfaglige materialer.

Eg begynte å se i litt brudebøker for å få litt inspirasjon, før eg teikna nogen skisser.
 Eg hadde to ideer, den eine var å laga ei "vifta" og den andre var ein rund "ball" som skulle bærast i eit "håndtak" øverst på ballen. Eg valte å arbeida videre med ideen med vifta, siden det virka som ein spennande ide. Deretter teikna eg to ulike skisser av ei vifta, og ente opp med å laga den eine ideen.

Eg valte å laga ei vifa som det var litt volum i,der eg setter rosene mellom stavivet eg på forhånd hadde laga i aliminiumstråd. Eg fikk bra volum på vifta mi, og den blei fin og luftig med bruk av bjørnegresset som eg brukte. Det var dominans i dei røde rosene og komplementærkonraster i dei røde rosene og de grønne bjørnegresset. I tillegg har eg bruka lys-mørk kontraster i dei røde rosene og den lyse reinmosen.

Ferdigt resultat.

mandag 11. april 2011

Produkt til vurdering

Vi skulle laga to produkter før storefri og velga kva for eit av desse vi ville ha vurdering på. Eg valde å laga ein dekorasjon og ein bukett og deretter sjå og vurdera kva eg sjøl syns var det besta produktet som eg ville ha vurdering på.

Eg valte å få vurdering på buketten min i stede for dekorasjonen, pga eg syns eg fikk ein mykje betre form og komposisjon på denne i forhold til dekorasjonen min. Eg følte eg fikk til ein bra teknikk (radial grupperingsteknikk) og eit fast og godt bindepunkt. Eg fikk læra å laga eit skikkeligt underlag til buketten av grøndt noko eg ikkkje trur eg har gjort før. Syns kanskje det blei litt stort til slutt, men pent.
 Bukett med peoner, greinnellik, viburnum, limonium, salal, eucalyptus og
 proporsjoner= 1/2-1/2

Eigenvald produkt

I denne oppgåva skulle vi planlegga sjølv kva vi skulle laga. Eg Lillian og Astrid valte å jobba i stilformen "biomorf" og fant tuk slutt ut at vi skulle laga eit reinsdyr

Kompetansemåla eg har vald å arbeida med på denne oppgåva er:
- planlegge, gjennomføre og vurdere eige arbeid med ulike råvarer
- ekspreimentere medlevande materiealer stilar, utrykk, teknikker og reiskapr.
- Presentere og dokumentere produksjonsprosess og produkt, visuelt og verbalt og ved hjelp av digitale verktøy.

Avgrensa må/individuelle mål:
- planlegga og gjennomføra eige arbeid
- eksprimentera emd levade materialer,stilar og  teknikker.
-presentere og dokumentere arbeidsprosess og produkt

Planlegging
Når vi skulle planlegga arbeidet vi skulle arbeida med hadde vi på gruppa på forhånd at vi skulle jobbe med stilen biomorf, og laga eit dyr. Vi laga nokon moodboard som "skisser" og kom frem til det endeligge resultatet gjennom desse. Moodboard nr 1. er over ulike dyr vi diskuterete om å laga.Moodboard nr 2. valte vi å laga om reinsdyret. Vi valte å laga reinsdyret siden vi syns det ville ver spennande å laga eit dyr med stort gevir og vi fikk fort tanker om korleis vi skulle laga det og kva materialer vi kunne bruka på å laga det.

Produksjon
Når vi skulle laga reinsdyret brukte vi:
* tang
* ståltråd
* vikletråd
* mose
 Vi begynte å laga formen på reinsdyret i ståltråd og vikletråd. Og dekka den deretter med mose.
 Til slutt satte vi på øyner, nese, hale og "gevir" til slutt.
Når den var fedig kjørde vi ut til hafrsgjord å tok bilde av den.


Resultatet vårs på "reinsstyret" syns eg blei veldigt bra. Det likna eit reinstyr eigentleg og vi hadde bruka ein teknikk for å laga det som va så stabil at det lett kunne stå på eigenhand og (nesten) overlevde transporten til og fra der vi var å fotograferte den. (va litt liten plass i bilden, så vi måtte presse den inn). Det vi kunne ha jobba litt meir med var kanskje formen. Magen kunne ver rundere, og meir lik over heile reinsdyret, den fikk litt "ulik" mage. Hode og geviret syns eg passa ganske godt til kroppen, det såg først ut som om det skulle bli litt lite, men når vi blei ferdige såg vi at det passa kjempe fint, reinsdyr har ganske små hoder i forhold til kropp i virkeligheten også.

Vi blei veldigt fornøyde med det endelige resultatet, vi fikk prøvd ut ein ny måte å jobba på og jobba i ein stilform vi heller aldri før har jobba med. Å laga eit dyr i botaniske materialer var kjempe kjekt, utfordrande og læringsfult. Vi har lært korleis laga ein stabil konstruksjon i ståltråd som holder formen, bra teknikker på dette og måtte tenke problemløysninger på "problemer" og utfordringer som vi møtte på veien.


tirsdag 22. februar 2011

Scene dekor uke 6

I uke 6 laga hadde klassen fått i oppdrag å laga scene dekor til eit arrangement. Vi laga mye forkjelligt, men det eg var med på å laga var ei stor "søyle" som var 1,5 meter høg. Det skulle ver to slike søyler som skulle se ganske like ut. Her er eit bilde av desse to når dei var ferdige.

Materiala vi brukte på desse arrangementa ver.
- gerbera
- krysanthemum
-Sitron
- alstromeria
Og blomsterne stod i vannpropper.

mandag 7. februar 2011

Begravelsekrans

I dag skulle vi få arbeida med formbideri og begrvelsekranser, vi blei delt inn i grupper og fikk tildelt blomster som vi skulle bruka på dei foskjellige produkta. Eg og astrid arbeida saman og skulle laga ein stor krans med krysanthimum, nellik, brudeslør, gerbera eucalyptus og pistashia.

Kompetansemåla eg har arbeida med er:


 • Planlegge, gjennomføre og vurdere eget grunnleggende arbeid med ulike råvarer.
 • Bruke verktøy, materiale og teknikker på føremålstenleg og forsvarlig måte.

 • Kjennetegn på den dekorative stilen:
  - den ytre forma er open, klar og avgrensa
  - arbeid med både indre og ytre rom
  - ofte mange blomar og mange sortar
  - frodighet og volum
  - arbeid med likskaper
  - noko bruk av konstraster (FLOF)
  - klar dominans av former, lite bruk av linjer.
  - bruker jamn og ujamn rytme
  - symmetri og asymmetri


  Blomstene og oasiskransen vi brukte
  Begynte med litt grøntmateriale

  Materiala vi har brukt i kransen var:
  nellik
  krysanthimum
  brudeslør
  gerbera
  lisianthus
  pistashia
  eucalyptus

  Volum har vi skapa i kransen med å bruka overlapping, og plassert blomane i ulike høyder. Det er god balanse i kransen, dei forskjellige blomane er gjentatt gjennom heile kransen og den har dominans i nellik og krysanthimum. Kransen blir litt asymmetrisk med den eine gerberaen vi har bruka på kransen,, men ellers er den ganske symmetrisk i formen.
    
  Ferdige kransen ovenfra.
  Bilde av den andre kransen vi laga. Vi gjekk frem på samme måte når vi laga denne som den første kransen

  Denne kransen er også i dekorativ stil. Den får volum med forskjellige høyder på blomane. Dei 5 rosene eg har brukt på den gjer at den blir usymmertisk,

  Eg syns meg og Astrid sammarbeida veldigt bra på desse to kransane.Vi fikk laga to kjempe pene kranser som var bra teknisk utført. Kjempe kjekk oppgåve og det at læreren delte ut oppgaven, om kven som skulle laga kva og at hu delte ut kvifor nokon blomar kvar gruppa skulle bruka var også litt kjekt. Kjempe kjekk dag, og syns det var ein godt utført oppgave av meg og Astrid.

  torsdag 3. februar 2011

  Kistedekor

  Vi skulle idag få prøva på å laga kistedekoren til ei kista. Vi blei delt inn i grupper på 2-3 stk, og eg arbeida saman med Astrid og Inger Kristine. Under planleggingsfasen leste vi litt om kva som var krav til ein kistedekor og kva som var viktigt å huska på, og vi fant ut vi skulle prøva på å laga eit transperant arrangement.

  Krav til kistedekor:
  - måikje bli for stor slik den skjule kista
  - dekoren og kista bør danna ein god heilhet
  - dekoren bør ikkje ver for høg
  - blomane må sitta godt fast, må tåla vær/vind under begravelsen og håntering av kista.
  - vi bør ta hensyn til farge og størrelse på kista når vi velger blomsterarbeid.

   Kort om den transperange stilformen: -Den ytre formen er åpen og svakt avgrenset.
  - Linjer og urolige materialer dominerer.
  - Mye volum - skapt av luft.
  - Kryssende linjer og overlapping av former skaper volum
  - Stor forskjell på lyst og mørkt
  - Lett, lekende og urolig.
  - Ujevn rytme
  -Asymmetri

  Kompetansemåla vi har arbeida med i denne oppgåva er:
  - Bruke verktøy, materiale og teknikker på føremålstenleg og forsvarlig måte.
  - Kalkulere pris på produkt
  -Gjøre greie for lokale og vitenskaplige navn på botanisk materiale


  Først såt vi å snakka litt sammen å hadde litt idemyldring, og ente opp med at vi skulle laga noko som liknande denne skissa her og skulle bruka vrihassel (det bruna på teikninga)

  Klasserommet blei gjort om til eit gravkammer, med masse kister og alle gruppene skulle få dekorera ei kvar sitt kistelok. Bildet under, kista vår!


   Festa vrihasselgreinene med ståltråd. Fesa ein tråd rundt heile kista som vi etterpå surra vrihasselgreinene fast i.

   Begynte med det grønna, tredde strå og anna grøndt og brudeslør


   Etterpå satta me i rosene og greinnelliken før vi avslutta med å sette i den rosa kryshantimumen.

  Vi skapte et godt volum med mange buete linjer, og luft innimellom, transperang skal ha mye volum. Vrihasselen var med og bygget mye volum, of vi følge formene og linjene til den, og den var grunnbasisen. Rød er den dominerende fargen, og i form det linjene gjennom hele arrangemanget. Veldig asymmetrisk arbeid, ulike plan.

  I dette arrangemanget brukte vi gren nellik, kryshantimun, ephormium, steel gras, brudeslør, vrihassel, eucalyptus, ceropegia og roser.

  Ferdigt produkt  Eg er kjempe fornøyd med denne kistedekoren som eg, Astrid og Inger Kristine laga. Vi klarte å følga den transperange stilen godt og produktet hadde ein fin heilhet. Gruppa sammarbeida kjempe godt saman, og det var spennande å jobba med ein heilt ny stil og noko vi aldri har arbeida med før. Kjempe kjekke oppgave og veldigt bra resultat.

  onsdag 2. februar 2011

  Båredekorasjon

  Tirsdag og onsdag fikk vi prøva på å laga båredekorasjoner. På tirsdagen begynte vi først dagen me å laga ein bårebukett til, før vi skulle få prøve oss på å laga ein båredekorasjon. Før vi gjekk i gang med å laga den hadde vi litt teori om korleis ein båredekorasjon skulle vær og lagast og kva som var viktigt vi huska på når vi lakte den.Vi lærte om proporsjoner på dekorasjonen og form.

  Kompetansemåla eg valte å bruka var:


 • Bruke verktøy, materiale og teknikker på føremålstenleg og forsvarlig måte.
 • Kalkulere pris på produkt
 • Gjøre greie for lokale og vitenskaplige navn på botanisk materiale.

 • Til å laga denne båredekorasjonen brukte vi ein eigen båredekorasjonsskål med handtak på.
  Eg brukte bast til å binda oasisen fast til båredekorasjonsforma slik at den ikkje skulle falle ut om nokon var litt uforsiktige når dei bære den.Og begynnnte først å dekka og laga formen med grønt materialer.

  Brukte limonium å danna formen eg skulle ha.... slik det berre var å fylla i med andre ting etter kvart.
  Ferdigt produkt. Eg er ikje heilt fornøyd med den, kunne ha jobba betre i avslutningen på den lengste sida, den nerdeste blomen så litt "ensom" ut. Men utenom det er eg ganske fornøyd. Materiala såt godt fast i oasisen og eg har klart å følge "korsformen" veldigt bra på dette produktet. Dekorasjonen har ein dekorativ stil med mange forskjellige og store mengder av blomster. Stilen bærer preg av barokken, rokokko. Eg har klart å følga proporsjonane på denne typen dekorasjon veldigt bra. 1/3- 2/3, 1/3 ut på kvar side og 1/3 i høyden. Kontrastane eg har bruka i arbeidet mitt er stor-liten (store og små blomster),lys mørk konstrast (lyse blomster, mørkt underlag), glatt-matt (aspedistra bladet er glatt og sypressen matt)
  Blomstene eg har brukt i dette arbeidet er:
  krysanthimum
  limonium
  aspedistra
  sypress
  arabikum
  salal
  galax

  Ganske fornøyd med dette arbeidet, syns ikkje det blei så veldigt pent sjølv, men proporsjonane, formen og teknikken var veldigt bra på dette produktet. Bra til å ver min første båredekorasjon.

  tirsdag 25. januar 2011

  Bårebukett

  Mandag og tirsdag skulle vi for første gong få prøve på å laga bårebuketter. Først gjekk vi gjennom litt teori om bårebukett og korleis dei skulle lagast. Vi laga to ulike dekorative bårebuketter og teikna skisser til begge (men dei har eg ikkje bilde av her). Kompetansemåla eg har brukt er:


 • Lage og bruke arbeidstegninger, skisser og annen visuell informajon.
 • Kalkulere pris på produkt. 
 • Utføre og tilpasse eige arbeid med blomsterfaglege produkt til høve, rom og underlag, trendar og   dei ønska og behova kunden har.

 • Bukett nr 1.

  Først teikna eg ei skissa om korleis den skulle se ut, og kva blomster eg skulle bruka.
  Blomsterne eg brukte var: chrysanthemum, sypress, eucalyptus, salal,typha, gåsunger og hyperikum.  Eg bruka ein del mellomsstikk får å skapa volum i buketten. Eg trukte radial grupperingsteknikk, og stilkane passa eg på var like lange uder bindepunktet.  Buketten har ein dekorativ stil og hadde proporsjoner på 1/3-2/3, dei samme som ein "open rund" bukett skal ha, i tillegg hadde den ein høyge på ca 1/3 og ein bredde på 2/3.
  Bukett nr 2:
  Denne buketten laga eg også ei skissa på, men den har eg ikkje fått ut her. Denne buketten var også dekorativ stil og samme proporsjoner og slike ting som den 1 buktten.


  Prisen på denne buketten:
  sypress: 30 kr
  Nellik 20x5= 100 kr
  Eucalyptus 10x2 = 20 kr
  Krysanthimum 65 kr
  limonium 65 kr
  delfinium 32x2 =64kr
  Buketten korster 358kr.

  Begge bårebukettane er i dekorativ stil og det som kjennetegner den dekorative stilen er mengde blomster, ofte mange ulike sorter blomster,volum....Eg syns det var spennande å få prøva å få laga bårebukett og er ganske fornøyd med arbeida mine. Eg laga to fine bårebuketter som var litt ulike kvarandre. Eg kalkulerte prisen på det eine arbeidet, teikna skisse til begge (bare lagt ut bilde av ein av dei fordet.)

  onsdag 19. januar 2011

  PTF utplassering 18.jan

  Julen er over og det er tid for ein ny dag utplassert i butikken. Nye vårlege varer og julen er borte. I dag har det vert lage, lage, lage, og eg har fått laga mange ulike vårlege produkter.
  Måla eg har valt meg for denne perioden av PTF er:
  - Norske og botaniske navn
  - utføre og tilpasse blomsterfaglege produkt

  Når eg kom på jobb i dag fikk eg beskjed om at eg bare skulle finna på noko kjekt og koseligt å laga til salg i butikken. og då laga eg "samanplantninger" av ulike løkblomar.
  Søte og koseligge perleblomar i sinkpotte:
   Brukte litt mose og dekka jorda med og hadde "gåsunger" i.
  Laga dei i to ulike størrelser

  Laga mange tullipanbuketter med rosa og kvite tullipaner:


  Tullipaner, eucalyptus, bjørnegtress og myrt.
  Eg pakka dei inn i sikepapir slik dei var ferdig pakka slik kunden kunne ta dei med som dei var, og slippe stå å venta på at dei blir pakka inn.

  I dag har eg fått laga mange fine produkter med eit vårlegt preg, kjempe kjekt det etter alt julearbeidet før jul. Har lært litt navn ol undervegs, men det tar eg ikkje med i blogginlegget om kva dei forskjellige materiala ser ut og kva dei heiter. Ein kjekk dag med mye kjekt arbeid.