Sider

mandag 11. april 2011

Produkt til vurdering

Vi skulle laga to produkter før storefri og velga kva for eit av desse vi ville ha vurdering på. Eg valde å laga ein dekorasjon og ein bukett og deretter sjå og vurdera kva eg sjøl syns var det besta produktet som eg ville ha vurdering på.

Eg valte å få vurdering på buketten min i stede for dekorasjonen, pga eg syns eg fikk ein mykje betre form og komposisjon på denne i forhold til dekorasjonen min. Eg følte eg fikk til ein bra teknikk (radial grupperingsteknikk) og eit fast og godt bindepunkt. Eg fikk læra å laga eit skikkeligt underlag til buketten av grøndt noko eg ikkkje trur eg har gjort før. Syns kanskje det blei litt stort til slutt, men pent.
 Bukett med peoner, greinnellik, viburnum, limonium, salal, eucalyptus og
 proporsjoner= 1/2-1/2

Eigenvald produkt

I denne oppgåva skulle vi planlegga sjølv kva vi skulle laga. Eg Lillian og Astrid valte å jobba i stilformen "biomorf" og fant tuk slutt ut at vi skulle laga eit reinsdyr

Kompetansemåla eg har vald å arbeida med på denne oppgåva er:
- planlegge, gjennomføre og vurdere eige arbeid med ulike råvarer
- ekspreimentere medlevande materiealer stilar, utrykk, teknikker og reiskapr.
- Presentere og dokumentere produksjonsprosess og produkt, visuelt og verbalt og ved hjelp av digitale verktøy.

Avgrensa må/individuelle mål:
- planlegga og gjennomføra eige arbeid
- eksprimentera emd levade materialer,stilar og  teknikker.
-presentere og dokumentere arbeidsprosess og produkt

Planlegging
Når vi skulle planlegga arbeidet vi skulle arbeida med hadde vi på gruppa på forhånd at vi skulle jobbe med stilen biomorf, og laga eit dyr. Vi laga nokon moodboard som "skisser" og kom frem til det endeligge resultatet gjennom desse. Moodboard nr 1. er over ulike dyr vi diskuterete om å laga.Moodboard nr 2. valte vi å laga om reinsdyret. Vi valte å laga reinsdyret siden vi syns det ville ver spennande å laga eit dyr med stort gevir og vi fikk fort tanker om korleis vi skulle laga det og kva materialer vi kunne bruka på å laga det.

Produksjon
Når vi skulle laga reinsdyret brukte vi:
* tang
* ståltråd
* vikletråd
* mose
 Vi begynte å laga formen på reinsdyret i ståltråd og vikletråd. Og dekka den deretter med mose.
 Til slutt satte vi på øyner, nese, hale og "gevir" til slutt.
Når den var fedig kjørde vi ut til hafrsgjord å tok bilde av den.


Resultatet vårs på "reinsstyret" syns eg blei veldigt bra. Det likna eit reinstyr eigentleg og vi hadde bruka ein teknikk for å laga det som va så stabil at det lett kunne stå på eigenhand og (nesten) overlevde transporten til og fra der vi var å fotograferte den. (va litt liten plass i bilden, så vi måtte presse den inn). Det vi kunne ha jobba litt meir med var kanskje formen. Magen kunne ver rundere, og meir lik over heile reinsdyret, den fikk litt "ulik" mage. Hode og geviret syns eg passa ganske godt til kroppen, det såg først ut som om det skulle bli litt lite, men når vi blei ferdige såg vi at det passa kjempe fint, reinsdyr har ganske små hoder i forhold til kropp i virkeligheten også.

Vi blei veldigt fornøyde med det endelige resultatet, vi fikk prøvd ut ein ny måte å jobba på og jobba i ein stilform vi heller aldri før har jobba med. Å laga eit dyr i botaniske materialer var kjempe kjekt, utfordrande og læringsfult. Vi har lært korleis laga ein stabil konstruksjon i ståltråd som holder formen, bra teknikker på dette og måtte tenke problemløysninger på "problemer" og utfordringer som vi møtte på veien.