Sider

tirsdag 22. februar 2011

Scene dekor uke 6

I uke 6 laga hadde klassen fått i oppdrag å laga scene dekor til eit arrangement. Vi laga mye forkjelligt, men det eg var med på å laga var ei stor "søyle" som var 1,5 meter høg. Det skulle ver to slike søyler som skulle se ganske like ut. Her er eit bilde av desse to når dei var ferdige.

Materiala vi brukte på desse arrangementa ver.
- gerbera
- krysanthemum
-Sitron
- alstromeria
Og blomsterne stod i vannpropper.

mandag 7. februar 2011

Begravelsekrans

I dag skulle vi få arbeida med formbideri og begrvelsekranser, vi blei delt inn i grupper og fikk tildelt blomster som vi skulle bruka på dei foskjellige produkta. Eg og astrid arbeida saman og skulle laga ein stor krans med krysanthimum, nellik, brudeslør, gerbera eucalyptus og pistashia.

Kompetansemåla eg har arbeida med er:


 • Planlegge, gjennomføre og vurdere eget grunnleggende arbeid med ulike råvarer.
 • Bruke verktøy, materiale og teknikker på føremålstenleg og forsvarlig måte.

 • Kjennetegn på den dekorative stilen:
  - den ytre forma er open, klar og avgrensa
  - arbeid med både indre og ytre rom
  - ofte mange blomar og mange sortar
  - frodighet og volum
  - arbeid med likskaper
  - noko bruk av konstraster (FLOF)
  - klar dominans av former, lite bruk av linjer.
  - bruker jamn og ujamn rytme
  - symmetri og asymmetri


  Blomstene og oasiskransen vi brukte
  Begynte med litt grøntmateriale

  Materiala vi har brukt i kransen var:
  nellik
  krysanthimum
  brudeslør
  gerbera
  lisianthus
  pistashia
  eucalyptus

  Volum har vi skapa i kransen med å bruka overlapping, og plassert blomane i ulike høyder. Det er god balanse i kransen, dei forskjellige blomane er gjentatt gjennom heile kransen og den har dominans i nellik og krysanthimum. Kransen blir litt asymmetrisk med den eine gerberaen vi har bruka på kransen,, men ellers er den ganske symmetrisk i formen.
    
  Ferdige kransen ovenfra.
  Bilde av den andre kransen vi laga. Vi gjekk frem på samme måte når vi laga denne som den første kransen

  Denne kransen er også i dekorativ stil. Den får volum med forskjellige høyder på blomane. Dei 5 rosene eg har brukt på den gjer at den blir usymmertisk,

  Eg syns meg og Astrid sammarbeida veldigt bra på desse to kransane.Vi fikk laga to kjempe pene kranser som var bra teknisk utført. Kjempe kjekk oppgåve og det at læreren delte ut oppgaven, om kven som skulle laga kva og at hu delte ut kvifor nokon blomar kvar gruppa skulle bruka var også litt kjekt. Kjempe kjekk dag, og syns det var ein godt utført oppgave av meg og Astrid.

  torsdag 3. februar 2011

  Kistedekor

  Vi skulle idag få prøva på å laga kistedekoren til ei kista. Vi blei delt inn i grupper på 2-3 stk, og eg arbeida saman med Astrid og Inger Kristine. Under planleggingsfasen leste vi litt om kva som var krav til ein kistedekor og kva som var viktigt å huska på, og vi fant ut vi skulle prøva på å laga eit transperant arrangement.

  Krav til kistedekor:
  - måikje bli for stor slik den skjule kista
  - dekoren og kista bør danna ein god heilhet
  - dekoren bør ikkje ver for høg
  - blomane må sitta godt fast, må tåla vær/vind under begravelsen og håntering av kista.
  - vi bør ta hensyn til farge og størrelse på kista når vi velger blomsterarbeid.

   Kort om den transperange stilformen: -Den ytre formen er åpen og svakt avgrenset.
  - Linjer og urolige materialer dominerer.
  - Mye volum - skapt av luft.
  - Kryssende linjer og overlapping av former skaper volum
  - Stor forskjell på lyst og mørkt
  - Lett, lekende og urolig.
  - Ujevn rytme
  -Asymmetri

  Kompetansemåla vi har arbeida med i denne oppgåva er:
  - Bruke verktøy, materiale og teknikker på føremålstenleg og forsvarlig måte.
  - Kalkulere pris på produkt
  -Gjøre greie for lokale og vitenskaplige navn på botanisk materiale


  Først såt vi å snakka litt sammen å hadde litt idemyldring, og ente opp med at vi skulle laga noko som liknande denne skissa her og skulle bruka vrihassel (det bruna på teikninga)

  Klasserommet blei gjort om til eit gravkammer, med masse kister og alle gruppene skulle få dekorera ei kvar sitt kistelok. Bildet under, kista vår!


   Festa vrihasselgreinene med ståltråd. Fesa ein tråd rundt heile kista som vi etterpå surra vrihasselgreinene fast i.

   Begynte med det grønna, tredde strå og anna grøndt og brudeslør


   Etterpå satta me i rosene og greinnelliken før vi avslutta med å sette i den rosa kryshantimumen.

  Vi skapte et godt volum med mange buete linjer, og luft innimellom, transperang skal ha mye volum. Vrihasselen var med og bygget mye volum, of vi følge formene og linjene til den, og den var grunnbasisen. Rød er den dominerende fargen, og i form det linjene gjennom hele arrangemanget. Veldig asymmetrisk arbeid, ulike plan.

  I dette arrangemanget brukte vi gren nellik, kryshantimun, ephormium, steel gras, brudeslør, vrihassel, eucalyptus, ceropegia og roser.

  Ferdigt produkt  Eg er kjempe fornøyd med denne kistedekoren som eg, Astrid og Inger Kristine laga. Vi klarte å følga den transperange stilen godt og produktet hadde ein fin heilhet. Gruppa sammarbeida kjempe godt saman, og det var spennande å jobba med ein heilt ny stil og noko vi aldri har arbeida med før. Kjempe kjekke oppgave og veldigt bra resultat.

  onsdag 2. februar 2011

  Båredekorasjon

  Tirsdag og onsdag fikk vi prøva på å laga båredekorasjoner. På tirsdagen begynte vi først dagen me å laga ein bårebukett til, før vi skulle få prøve oss på å laga ein båredekorasjon. Før vi gjekk i gang med å laga den hadde vi litt teori om korleis ein båredekorasjon skulle vær og lagast og kva som var viktigt vi huska på når vi lakte den.Vi lærte om proporsjoner på dekorasjonen og form.

  Kompetansemåla eg valte å bruka var:


 • Bruke verktøy, materiale og teknikker på føremålstenleg og forsvarlig måte.
 • Kalkulere pris på produkt
 • Gjøre greie for lokale og vitenskaplige navn på botanisk materiale.

 • Til å laga denne båredekorasjonen brukte vi ein eigen båredekorasjonsskål med handtak på.
  Eg brukte bast til å binda oasisen fast til båredekorasjonsforma slik at den ikkje skulle falle ut om nokon var litt uforsiktige når dei bære den.Og begynnnte først å dekka og laga formen med grønt materialer.

  Brukte limonium å danna formen eg skulle ha.... slik det berre var å fylla i med andre ting etter kvart.
  Ferdigt produkt. Eg er ikje heilt fornøyd med den, kunne ha jobba betre i avslutningen på den lengste sida, den nerdeste blomen så litt "ensom" ut. Men utenom det er eg ganske fornøyd. Materiala såt godt fast i oasisen og eg har klart å følge "korsformen" veldigt bra på dette produktet. Dekorasjonen har ein dekorativ stil med mange forskjellige og store mengder av blomster. Stilen bærer preg av barokken, rokokko. Eg har klart å følga proporsjonane på denne typen dekorasjon veldigt bra. 1/3- 2/3, 1/3 ut på kvar side og 1/3 i høyden. Kontrastane eg har bruka i arbeidet mitt er stor-liten (store og små blomster),lys mørk konstrast (lyse blomster, mørkt underlag), glatt-matt (aspedistra bladet er glatt og sypressen matt)
  Blomstene eg har brukt i dette arbeidet er:
  krysanthimum
  limonium
  aspedistra
  sypress
  arabikum
  salal
  galax

  Ganske fornøyd med dette arbeidet, syns ikkje det blei så veldigt pent sjølv, men proporsjonane, formen og teknikken var veldigt bra på dette produktet. Bra til å ver min første båredekorasjon.